Antkakles
   
 Antkaklė Nr. 9
Tordiruota antkaklė su kilpele ir kabliuku. Rekonstrukcija pagal Jauneikių 57k. radinį. Žalvaris
   Antkaklė Nr.10
Dėželinė antkaklė. Rekonstrukcija pagal Stragnų kap. radinį.(250-300m) sidabras.
   
 Kabutis Nr.18
Latgališkas kabutis. Sidabras.