PROGRAMA
Program in English
LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis
“MEDININKŲ (KARALIŠKŲJŲ) PILIS XIV AMŽIUJE”
“...ir sumanė mūs Valdovas mūro pilį pastatyti...”
2012 m. rugsėjo 29 d.
Vilniaus raj., Medininkai, Medininkų pilis

 

 

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

Programa dalyviams:
10:00 Klubų vadovų susirinkimas. Registracija į rungtynes.
10:30 Paskaitos (administracinio pastato konferencijų salėje) “Medininkai XIV amžiaus verpertuose”:
•    Miida Mikulionytė-Ogorodova “Medininkų (karališkųjų) pilies istorija ir rekonstrukcija”.
•    P. Bugys "XIV a. LDK šarvuotės rekonstrukcijos problematika".
•    V.Vaitkevičius “Naujausi XIV a. archeologų atradimai: unikalūs palaidojimai vandenyje”.


Programa žiūrovams:

13:00 Renginio atidarymas “Grąžinkim Tvirtovei Lietuvos Garsą!”
Ugnies apeiga(“KŪLGRINDA”).
13:00-19:00 XIII-XV a. LDK amatų pristatymas pilies miestelyje (“Dvaro meistrai”ir laisvieji amatininkai).
13:00-19:00 XIII-XIV a. LDK ir Jos kaimynų bei priešų ginkluotės  pristatymas karių stovyklose.
13:30  “Giesmės Valdovui Gediminui” (“KŪLGRINDA”).
14:00 XIV a. LDK Leičiai: šarvuotės ir ginkluotės pristatymas (SBKB’Vilkatlakai” ir laisvieji samdiniai iš LDK žemių).
14:15 XIV a. Vak. Europos riterijos šarvuotės ir ginkluotės pristatymas (“Excalibur”,”Hospitalieriai”,”KIK” ir pavieniai kryžiaus žygio šauktiniai).
14:30 “...ir pasklido po kraštą smulkiais būriais, ir žudė, degino ir plėšė...”: Komandinės karių kovos. Pilies bokšto šturmas.
15:00 Medžiotojų penkiakovė: “Kas sieja medžioklį ir grobį?”(“Kovarnis”,Tauras).
16:00 “Visi bajorai į Rygą joja, mūsų broliuką drauge vilioja”(“Vaiguva”).
17:00 “...ir sukvietė Valdovas narsuolius rungtynėms ir atėmė ginklus - gyvastį jų apsaugot...”: Komandinės beginklių rungtynės.
18:00 “Žvingia žirgas stainioj” (“UGNIAVIJAS”)
18:30 Raitųjų karių rungtynės “LDK raiteliai: nuo Vilnelės iki Juodosios jūros”.
19:00 “Garbino jie Ragutį, alaus, midaus ir linksmybių dievą.”: Sambarės. Geriausio alaus rinkimai- Savas alus arčiau širdies!
20:30 “Nuo tol stabmeldžiai, puolami dieną ir naktį, negalėjo nė atsikvėpti, bet jie, krikščonių nelaimei, karžygiškai gynėsi...” : Didžioji vakaro kova. LDK ir Teutonų Ordino kariuomenių mūšis.
21:00 Festivalio uždarymas “...ir linksmi jie greitai parjojo pas karalių, ir pergalę šventė, ir atnašavo Dievams tauro kraują ir paaukojo vieną belaisvį, įmesdami jį į ugnį!”

Lankytojų lauks ir nauja muziejaus ekspozicija pilies donžone(bokšte):  
1 salė (rūsys)- „Lietuvos mūro pilys“,kur pristatoma : Vilniaus pilių kompleksas, Kauno pilis , Krėvos pilis , Medininkų pilis ,Trakų pusiasalio ir salos pilys.  Archeologiniai radiniai: plytos, statybinių medžiagų  liekanos ir kt. Salės centre: akmeniniai sviediniai, patrankos.
2 salė (I aukštas) „Lietuvos karyba“  XIV – XVIII a.
3 salė (II aukštas) „Lietuvos sidabras“  X - XX a.
4 salė (III aukštas) Prezidento A. M . Brazausko medžioklės trofėjų ir peilių kolekcija.
Įėjimo į pilį bilietų (ir festivalio metu) kainos: 6 lt ir 3 lt (lengvatiniai).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

RĖMĖJAI
RENGINIO APSAUGA