Dalyviai

Program in English
LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis
“MEDININKŲ (KARALIŠKŲJŲ) PILIS XIV AMŽIUJE”
“...ir sumanė mūs Valdovas mūro pilį pastatyti...”
2012 m. rugsėjo 29 d.
Vilniaus raj., Medininkai, Medininkų pilis

 

 

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

ORGANIZATORIAI: SBKB"VILKATLAKAI"
PARTNERIAI: TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS

PAGALBININKAI: "KOVARNIS", „Hospitalierių Ordinas“

AMATAI:
•    Viduramžių  puodžiai: indų lipdymas ant stovylo (Dvaro meistrai)
•    Knygrišiai: knygos proistorė (Dvaro meistrai)
•    Peilininkas: baltiškų peilių gamyba (Dvaro meistrai)
•    Verpimas/mezgimas: verpimas verpstuku, mezgimas kauline adata (Dvaro meistrai)
•    Juostų vyjimas: juostų vyjimas kaladėlėmis (Dvaro meistrai)
•    Žalvario apdirbimas: formų gaminimas ir žalvario liejimas (Dvaro meistrai/Etnopapuošalai)
•    Midudariai: senovinis midaus gaminimas (Prūsai be žemės)
•    Aludariai: senovinis alaus gaminimas milinant (aludaris Simas)
•    Virėjai: maisto gaminimas pagal senuosius receptus ir naudojat XIV amžiuje žinotus maisto produktus (Hospitalieriai)
•    Batsiuvė: XIV a. apavo siuvimas (D.Grigonienė)
•    Senovinių instrumentų gamyba: senovinių liaudies instrumentų pristatymas (instrumentų meistras E.Virbašius)
•    Kalvystė: ginklų ir buities rakandų kalimas (Stankaus kalvė)
•    Vak.Europos mados: rūbų pristatymas ir siuvimas, šokių pamokos (Mysteria mundi)
•    Medžiotojai: šaudymas lanku, ieties mėtymas (Lankų meistras Tauras)
KARIAI:
•    XIV a.LDK šarvuotės ir ginkluotės pristatymas (Vilkatlakai)
•    XIV a. Teutonų ordino šarvuotės ir ginkluotės pristatymas (Kauno karo istorijos klubas/Teutonų ordinas)
•    „Kovarnis
•    „LDK Varčiai“

•    „Hospitalierių Ordinas“
•    KAM „Garbės sargybos kuopa“
•    „Excalibur“ (Latvija)
•    Jungtinės Baltarusijos pajėgos iš Gardino ir Minsko.
•    „Maisen žemės pulkas“ (Ukraina)

GIESMININKAI:
•    „Kūlgrinda“
•    „Vaiguva
•   „Ugniavijas“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACINIAI RĖMĖJAI


RĖMĖJAI

RENGINIO APSAUGA